Forside

Kort fortalt

Vester Hebbelstrup er en økologisk kvæggård beliggende i Vendsyssel.  Gårdens produktion består af  300 malkekøer, 350 kvieopdræt , og der driver 400 hektar jord ( forpagtet og ejet), som bruges til afgræsning og dyrkning af foderafgrøder i form af græs og græs.

Lidt historie

Gården blev overtaget af Mogens Skjølstrup Larsen i 1985 efter sine forældre. Han er 6. generation, der driver gården. Nu arbejdes der på, at den yngste søn kan købe virksomheden. Andreas Skjølstrup Larsen har siden juli 2014 været ansat som driftsleder og overtager løbende opgaver fra sin far. De øvrige fire søskende støtter og hjælper til med gårdens drift i det omfang deres egne jobs og studier tillader det.

 

Kontakt os

Vester Hebbelstrup,
Hebbelstrupvej 84, Hallund

9700 Brønderslev
Se kort her

Mail:

hebbelstrup@hotmail.dk